Przelicznik cale na jardy

Przelicznik cale na jardy. Najlepszy kalkulator do zamiany cali na jardy z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości cali.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Cale", aby obliczyć wartość dal pola "Jardy" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Cale
5.55 Jardy

Suwak dla pola "Cale"

Wykres Cale i Jardy przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Przelicznik cale na jardy"

Aby przeliczyć cale na jardy należy użyć następującego wzoru:
[ilość cali] * 0.02777 = [ilość jardów]

1 cal ile to jardów?

Żeby obliczyć ile jardów ma 1 cal wystarczy podstawić dane do powyższego wzoru. Wstawiając 1 cal do wzoru wychodzi, że 1 " to 0.02777 jardów.