Delisle a Kelvin - przelicznik

Przelicznik delisle a kelvin. Najlepszy kalkulator do zamian delisle a kelvin z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Delisle", aby obliczyć wartość dal pola "Kelvin" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Delisle
312.48 Kelvin

Suwak dla pola "Delisle"

Wykres Delisle i Kelvin przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Delisle a Kelvin - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali delisle na kelvin należy użyć następującego wzoru:
[ºK]=373.15-[ºDe]*2/3