Fahrenheit a Kelvin - przelicznik

Przelicznik fahrenheit a kelvin. Najlepszy kalkulator do zamian fahrenheit a kelvin z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Fahrenheit", aby obliczyć wartość dal pola "Kelvin" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Fahrenheit
303.71 Kelvin

Suwak dla pola "Fahrenheit"

Wykres Fahrenheit i Kelvin przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Fahrenheit a Kelvin - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali fahrenheit na kelvin należy użyć następującego wzoru:
[ºK]=([ºF]+459.67)*5/9

Dodatkowe informacje i ciekawostki

Zobacz również: Kelvin a Fahrenheit - przelicznik

Podobne przeliczniki

| Celsjusz a Kelvin - przelicznik |