Kelvin a Fahrenheit - przelicznik

Przelicznik kelvin a fahrenheit. Najlepszy kalkulator do zamian kelvin a fahrenheit z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Kelvin", aby obliczyć wartość dal pola "Fahrenheit" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Kelvin
-312.07 Fahrenheit

Suwak dla pola "Kelvin"

Wykres Kelvin i Fahrenheit przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Kelvin a Fahrenheit - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali kelvin na fahrenheit należy użyć następującego wzoru:
[ºF]=[K]*9/5-459.67