Przelicznik stopy(feet) na jardy

Przelicznik stopy(feet) na jardy. Najlepszy kalkulator do zamiany stóp(feet) na jardy z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości stóp(feet).

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Stopy(feet)", aby obliczyć wartość dal pola "Jardy" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Stopy(feet)
6.67 Jardy

Suwak dla pola "Stopy(feet)"

Wykres Stopy(feet) i Jardy przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Przelicznik stopy(feet) na jardy"

Aby przeliczyć stopy(feet) na jardy należy użyć następującego wzoru:
[ilość stóp(feet)] * 0.3333333 = [ilość jardów]

1 stopa ile to jardów?

Żeby obliczyć ile jardów ma 1 stopa wystarczy podstawić dane do powyższego wzoru. Wstawiając 1 stopa do wzoru wychodzi, że 1 ft to 0.3333333 jardów.