Newton a Kelvin - przelicznik

Przelicznik newton a kelvin. Najlepszy kalkulator do zamian newton a kelvin z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Newton", aby obliczyć wartość dal pola "Kelvin" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Newton
470.12 Kelvin

Suwak dla pola "Newton"

Wykres Newton i Kelvin przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Newton a Kelvin - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali newton na kelvin należy użyć następującego wzoru:
[ºK]=[ºN]*100/33+273.15