Przelicznik stopy(feet) na mile morskie

Przelicznik stopy(feet) na mile morskie. Najlepszy kalkulator do zamiany stóp(feet) na mile morskie z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości stóp(feet).

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Stopy(feet)", aby obliczyć wartość dal pola "Mile morskie" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Stopy(feet)
32.92 Mile morskie

Suwak dla pola "Stopy(feet)"

Wykres Stopy(feet) i Mile morskie przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Przelicznik stopy(feet) na mile morskie"

Aby przeliczyć stopy(feet) na mile morskie należy użyć następującego wzoru:
[ilość stóp(feet)] * 0.0001645788 = [ilość mil morskich]

1 stopa ile to mil morskich?

Żeby obliczyć ile mil morskich ma 1 stopa wystarczy podstawić dane do powyższego wzoru. Wstawiając 1 stopa do wzoru wychodzi, że 1 ft to 0.0001645788 mil morskich.