Fahrenheit a Delisle - przelicznik

Przelicznik fahrenheit a delisle. Najlepszy kalkulator do zamian fahrenheit a delisle z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Fahrenheit", aby obliczyć wartość dal pola "Delisle" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Fahrenheit
101.67 Delisle

Suwak dla pola "Fahrenheit"

Wykres Fahrenheit i Delisle przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Fahrenheit a Delisle - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali fahrenheit na delisle należy użyć następującego wzoru:
[ºDe]=(212-[ºF])*5/6