Delisle a Rankine - przelicznik

Przelicznik delisle a rankine. Najlepszy kalkulator do zamian delisle a rankine z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Delisle", aby obliczyć wartość dal pola "Rankine" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Delisle
602.07 Rankine

Suwak dla pola "Delisle"

Wykres Delisle i Rankine przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Delisle a Rankine - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali delisle na rankine należy użyć następującego wzoru:
[ºR]=671.67-[ºDe]*6/5