Fahrenheit a Rankine - przelicznik

Przelicznik fahrenheit a rankine. Najlepszy kalkulator do zamian fahrenheit a rankine z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Fahrenheit", aby obliczyć wartość dal pola "Rankine" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Fahrenheit
557.67 Rankine

Suwak dla pola "Fahrenheit"

Wykres Fahrenheit i Rankine przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Fahrenheit a Rankine - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali fahrenheit na rankine należy użyć następującego wzoru:
[ºR]=[ºF]+459.67