Delisle a Fahrenheit - przelicznik

Przelicznik delisle a fahrenheit. Najlepszy kalkulator do zamian delisle a fahrenheit z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Delisle", aby obliczyć wartość dal pola "Fahrenheit" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Delisle
104 Fahrenheit

Suwak dla pola "Delisle"

Wykres Delisle i Fahrenheit przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Delisle a Fahrenheit - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali delisle na fahrenheit należy użyć następującego wzoru:
[ºF]=212-[ºDe]*6/5