Rankine a Delisle - przelicznik

Przelicznik rankine a delisle. Najlepszy kalkulator do zamian rankine a delisle z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Rankine", aby obliczyć wartość dal pola "Delisle" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Rankine
487.23 Delisle

Suwak dla pola "Rankine"

Wykres Rankine i Delisle przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Rankine a Delisle - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali rankine na delisle należy użyć następującego wzoru:
[ºDe]=(671.67-[ºR])*5/6