Rankine a Reaumur - przelicznik

Przelicznik rankine a reaumur. Najlepszy kalkulator do zamian rankine a reaumur z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Rankine", aby obliczyć wartość dal pola "Reaumur" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Rankine
-210.96 Reaumur

Suwak dla pola "Rankine"

Wykres Rankine i Reaumur przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Rankine a Reaumur - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali rankine na reaumur należy użyć następującego wzoru:
[ºRé]=([ºR]-491.67)*4/9