Newton a Reaumur - przelicznik

Przelicznik newton a reaumur. Najlepszy kalkulator do zamian newton a reaumur z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Newton", aby obliczyć wartość dal pola "Reaumur" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Newton
123.64 Reaumur

Suwak dla pola "Newton"

Wykres Newton i Reaumur przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Newton a Reaumur - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali newton na reaumur należy użyć następującego wzoru:
[ºRé]=[ºN]*80/33