Fahrenheit a Newton - przelicznik

Przelicznik fahrenheit a newton. Najlepszy kalkulator do zamian fahrenheit a newton z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Fahrenheit", aby obliczyć wartość dal pola "Newton" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Fahrenheit
-4.03 Newton

Suwak dla pola "Fahrenheit"

Wykres Fahrenheit i Newton przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Fahrenheit a Newton - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali fahrenheit na newton należy użyć następującego wzoru:
[ºN]=([ºF]-32)*11/60