Newton a Fahrenheit - przelicznik

Przelicznik newton a fahrenheit. Najlepszy kalkulator do zamian newton a fahrenheit z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Newton", aby obliczyć wartość dal pola "Fahrenheit" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Newton
48.36 Fahrenheit

Suwak dla pola "Newton"

Wykres Newton i Fahrenheit przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Newton a Fahrenheit - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali newton na fahrenheit należy użyć następującego wzoru:
[ºF]=[ºN]*60/11+32