Rankine a Fahrenheit - przelicznik

Przelicznik rankine a fahrenheit. Najlepszy kalkulator do zamian rankine a fahrenheit z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Rankine", aby obliczyć wartość dal pola "Fahrenheit" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Rankine
-364.67 Fahrenheit

Suwak dla pola "Rankine"

Wykres Rankine i Fahrenheit przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Rankine a Fahrenheit - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali rankine na fahrenheit należy użyć następującego wzoru:
[ºF]=[ºR]-459.67