Fahrenheit a Reaumur - przelicznik

Przelicznik fahrenheit a reaumur. Najlepszy kalkulator do zamian fahrenheit a reaumur z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Fahrenheit", aby obliczyć wartość dal pola "Reaumur" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Fahrenheit
-11.11 Reaumur

Suwak dla pola "Fahrenheit"

Wykres Fahrenheit i Reaumur przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Fahrenheit a Reaumur - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali fahrenheit na reaumur należy użyć następującego wzoru:
[ºRé]=([ºF]-32)*4/9