Newton a Delisle - przelicznik

Przelicznik newton a delisle. Najlepszy kalkulator do zamian newton a delisle z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Newton", aby obliczyć wartość dal pola "Delisle" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Newton
-263.64 Delisle

Suwak dla pola "Newton"

Wykres Newton i Delisle przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Newton a Delisle - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali newton na delisle należy użyć następującego wzoru:
[ºDe]=(33-[ºN])*50/11