Delisle a Newton - przelicznik

Przelicznik delisle a newton. Najlepszy kalkulator do zamian delisle a newton z porównaniem przekonwertowanych wartości na wykresie. Sprawdź wzór i sam przeliczaj wartości.

Użyj suwaka poniżej, lub wpisz w pole poniżej wartość dla pola "Delisle", aby obliczyć wartość dal pola "Newton" (przy liczbach precyzyjnych prosimy używać kropki, a nie przecinka).
Delisle
28.38 Newton

Suwak dla pola "Delisle"

Wykres Delisle i Newton przedstawia wartości zaokrąglone do całych liczb. Wartości prezentowane są na wykresie, aby wizualnie przedstawić różnicę pomiędzy wielkościami poszczególnych jednostek.

Wzór konwersji dla "Delisle a Newton - przelicznik"

Aby przeliczyć stopnie ze skali delisle na newton należy użyć następującego wzoru:
[ºN]=33-[ºDe]*11/50